Code Couleurs

Code hexadécimal des 256 couleurs du web:

 

 

#000000

#000033

#000066

#000099

#0000CC

#0000FF

#003300

#003333

#003366

#003399

#0033CC

#0033FF

#006600

#006633

#006666

#006699

#0066CC

#0066FF

#009900

#009933

#009966

#009999

#0099CC

#0099FF

#00CC00

#00CC33

#00CC66

#00CC99

#00CCCC

#00CCFF

#00FF00

#00FF33

#00FF66

#00FF99

#00FFCC

#00FFFF

#330000

#330033

#330066

#330099

#3300CC

#3300FF

#333300

#333333

#333366

#333399

#3333CC

#3333FF

#336600

#336633

#336666

#336699

#3366CC

#3366FF

#339900

#339933

#339966

#339999

#3399CC

#3399FF

#33CC00

#33CC33

#33CC66

#33CC99

#33CCCC

#33CCFF

#33FF00

#33FF33

#33FF66

#33FF99

#33FFCC

#33FFFF

#660000

#660033

#660066

#660099

#6600CC

#6600FF

#663300

#663333

#663366

#663399

#6633CC

#6633FF

#666600

#666633

#666666

#666699

#6666CC

#6666FF

#669900

#669933

#669966

#669999

#6699CC

#6699FF

#66CC00

#66CC33

#66CC66

#66CC99

#66CCCC

#66CCFF

#66FF00

#66FF33

#66FF66

#66FF99

#66FFCC

#66FFFF

#990000

#990033

#990066

#990099

#9900CC

#9900FF

#993300

#993333

#993366

#993399

#9933CC

#9933FF

#996600

#996633

#996666

#996699

#9966CC

#9966FF

#999900

#999933

#999966

#999999

#9999CC

#9999FF

#99CC00

#99CC33

#99CC66

#99CC99

#99CCCC

#99CCFF

#99FF00

#99FF33

#99FF66

#99FF99

#99FFCC

#99FFFF

#CC0000

#CC0033

#CC0066

#CC0099

#CC00CC

#CC00FF

#CC3300

#CC3333

#CC3366

#CC3399

#CC33CC

#CC33FF

#CC6600

#CC6633

#CC6666

#CC6699

#CC66CC

#CC66FF

#CC9900

#CC9933

#CC9966

#CC9999

#CC99CC

#CC99FF

#CCCC00

#CCCC33

#CCCC66

#CCCC99

#CCCCCC

#CCCCFF

#CCFF00

#CCFF33

#CCFF66

#CCFF99

#CCFFCC

#CCFFFF

#FF0000

#FF0033

#FF0066

#FF0099

#FF00CC

#FF00FF

#FF3300

#FF3333

#FF3366

#FF3399

#FF33CC

#FF33FF

#FF6600

#FF6633

#FF6666

#FF6699

#FF66CC

#FF66FF

#FF9900

#FF9933

#FF9966

#FF9999

#FF99CC

#FF99FF

#FFCC00

#FFCC33

#FFCC66

#FFCC99

#FFCCCC

#FFCCFF

#FFFF00

#FFFF33

#FFFF66

#FFFF99

#FFFFCC

#FFFFFFCouleurs Netscape:

 

aliceblue

#F0F8FF

antiquewhite

#FAEBD7

aquamarine

#7FFFD4

azure

#F0FFFF

beige

#F5F5DC

blueviolet

#8A2BE2

brown

#A52A2A

burlywood

#DEB887

cadetblue

#5F9EA0

chartreuse

#7FFF00

chocolate

#D2691E

coral

#FF7F50

cornflowerblue

#6495ED

cornsilk

#FFF8DC

crimson

#DC143C

darkblue

#00008B

darkcyan

#008B8B

darkgoldenrod

#B8860B

darkgray

#A9A9A9

darkgreen

#006400

darkkhaki

#BDB76B

darkmagenta

#8B008B

darkolivegreen

#556B2F

darkorange

#FF8C00

darkorchid

#9932CC

darkred

#8B0000

darksalmon

#E9967A

darkseagreen

#8FBC8F

darkslateblue

#483D8B

darkslategray

#2F4F4F

darkturquoise

#00CED1

darkviolet

#9400D3

deeppink

#FF1493

deepskyblue

#00BFFF

dimgray

#696969

dodgerblue

#1E90FF

firebrick

#B22222

floralwhite

#FFFAF0

forestgreen

#228B22

gainsboro

#DCDCDC

ghostwhite

#F8F8FF

gold

#FFD700

goldenrod

#DAA520

greenyellow

#ADFF2F

honeydew

#F0FFF0

hotpink

#FF69B4

indianred

#CD5C5C

indigo

#4B0082

ivory

#FFFFF0

khaki

#F0E68C

lavender

#E6E6FA

lavenderblush

#FFF0F5

lawngreen

#7CFC00

lemonchiffon

#FFFACD

lightblue

#ADD8E6

lightcoral

#F08080

lightcyan

#E0FFFF

lightgolden-rodyellow

#FAFAD2

lightgreen

#90EE90

lightgrey

#D3D3D3

lightpink

#FFB6C1

lightsalmon

#FFA07A

lightseagreen

#20B2AA

lightskyblue

#87CEFA

lightslategray

#778899

lightsteelblue

#B0C4DE

lightyellow

#FFFFE0

limegreen

#32CD32

linen

#FAF0E6

medium-

aquamarine

#66CDAA

mediumblue

#0000CD

mediumorchid

#BA55D3

mediumpurple

#9370DB

mediumseagreen

#3CB371

mediumslateblue

#7B68EE

medium-

springgreen

#00FA9A

mediumturquoise

#48D1CC

mediumvioletred

#C71585

midnightblue

#191970

mintcream

#F5FFFA

mistyrose

#FFE4E1

moccasin

#FFE4B5

navajowhite

#FFDEAD

oldlace

#FDF5E6

olivedrab

#6B8E23

orange

#FFA500

orangered

#FF4500

orchid

#DA70D6

palegoldenrod

#EEE8AA

palegreen

#98FB98

paleturquoise

#AFEEEE

palevioletred

#DB7093

papayawhip

#FFEFD5

peachpuff

#FFDAB9

peru

#CD853F

pink

#FFC0CB

plum

#DDA0DD

powderblue

#B0E0E6

rosybrown

#BC8F8F

royalblue

#4169E1

saddlebrown

#8B4513

salmon

#FA8072

sandybrown

#F4A460

seagreen

#2E8B57

seashell

#FFF5EE

sienna

#A0522D

skyblue

#87CEEB

slateblue

#6A5ACD

slategray

#708090

snow

#FFFAFA

springgreen

#00FF7F

steelblue

#4682B4

tan

#D2B48C

thistle

#D8BFD8

tomato

#FF6347

turquoise

#40E0D0

violet

#EE82EE

wheat

#F5DEB3

whitesmoke

#F5F5F5

yellowgreen

#9ACD32

 

 

Trucs & Astuces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  2006 MySiteOuaib.com - Tous les droits réservés, la reproduction, même partielle, du matériel présenté sur ce site est interdite.